Първите чисто-нови тролейбуси вече пристигнаха в Русе


В Русе пристигнаха първите нови тролейбуси на "Общински транспорт" ЕАД, произведени в Чехия. В рамките на един месец ще бъдат доставени 15 модерни возила, които се движат изцяло с електроенергия и гарантират нулеви вредни емисии.

Предстои тролейбусите да получат лиценз и застраховка, за да могат да бъдат въведени в експлоатация.


Те са с капацитет от 90 места, 35 от които седящи, като е предвидено и място за хора с увреждания. Оборудвани са с рампа за инвалидни колички, която ще може да бъде използвана и от родители с малки деца.

С новите 15 тролейбуса общинският автопарк ще разполага вече с 96 превозни средства, като за 4 години техният брой се е увеличил почти тройно. В момента "Общински транспорт" набира шофьори, които ще могат да обезпечат всички градски линии. Служителите вече работят с по-високи възнаграждения, отговарящи на актуалната икономическа ситуация в страната.


Припомняме, че от 1 ноември общински транспорт обслужва 9 от 17-те частни линии. Продължава постепенното му подсилване и превръщане в единствен превозвач в града.

Дейностите се извършват по проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически транспортни средства за шосеен транспорт – електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе", финансиран от оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г., съфинансирана от европейския съюз чрез кохезионния фонд.


Чрез извеждането от употреба на 20 дизелови автобуса и замяната им с нови електрически автобуси се очаква да бъдат спестени значително количество фини прахови частици /ФЧП/.

Замяната на 15 тролейбуса, произведени между 1982 и 1984 г, с нови, ще подобри енергийната ефективност на градския транспорт. По този начин проектът ще допринесе за постигане на специфична цел 1 "Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10/NOx" по приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух" на ОПОС 2014 - 2020 г.

Още снимки разгледайте в нашата галерия:За още любопитни новини и предстоящи събития от Русе, последвайте ни в социалните мрежи:

Коментари