Предстои основен ремонт на 24 улици в Русе, ето кои са те


Общинският съвет одобри корекция на разчета за разходите, необходими за основен ремонт на 24 улици в Русе, вкл. в кв. "Долапите" и "Средна кула". Промяната се налага във връзка с увеличаване обхвата на дейностите и включването на тротоарни настилки в ремонтите.

Обектите са посочени след съвместни огледи на уличната мрежа, включващи експерти на Община Русе и ВиК - Русе. Установено е, че голяма част от настилките са възстановени от изпълнителите на строително-монтажни работи по проекта за реконструкция, подмяна и изграждане на ВиК инфраструктура, но амортизирането им с времето налага цялостен ремонт. За да се извършат тези дейности и да се избегне двойното финансиране между Общината, ВиК и строителите, се сключват тристранни споразумения.

Обектите, които ще бъдат ремонтирани основно са:
•  ул. "Рига" в участъка от ул. "Юндола" до ул. "Братислава";
•  ул. "Згориград";
•  ул. "Тодор Икономов" в участъка от ул. "Васил Левски" до ул. "Никола Табаков";
•  ул. "Никола Вапцаров" в участъка от бул. "Христо Ботев" до ул. "Стоян Михайловски" и от ул. "Капитан Петко войвода" до бул. "Даме Груев";
•  ул. "Гоце Делчев" в участъка от бул. "България" до бул. „Даме Груев“;
•  ал. "Възраждане";
•  ул. "Тича";
•  ул. "Княжеска" в участъка от ул. "Епископ Босилков " до ул. "Кирил Старцев";
•  ул. "Дондуков-Корсаков";
•  ул. "Мария Луиза";
•  ул. "Цар Фердинанд" в участъка от ул. "Райко Даскалов" до ул. "Александровска";
•  ул. "Ангел Кънчев";
•  ул. "Хан Крум" в участъка от ул. "Борисова" до ул. "Проф. Асен Златаров";
•  ул. "Д-р Петър Берон", в участъка от тупик при Община Русе до бул. "Генерал Скобелев";
•  ул. "Войводова";
•  ул. "Яребична";
•  ул. "Ниш" в участъка от ул. "Бистрица" до ул. "ул. "Солун";
•  ул. "Вардар", в участъка от ул. "Разлог" до ул. "Бистрица" и  в участъка от ул. "Солун" до ул. "Петрич";
•  ул. "Бистрица";
•  ул. "Мостова";
•  ул. "Муткурова", в участъка от ул. "Александровска" до бул. "Генерал Скобелев";
•  ул. "Проф. Асен Златаров";
•  ул. "Кула", кв. Долапите;
•  ул. "Велинград", кв. "Средна кула".

Необходимите дейности за реализиране на обектите (проектиране, строителство, авторски и строителен надзор и оценка за съответствие на инвестиционните проекти) ще бъдат извършени с инвестиционен кредит.

Други ключови улици, които също ще бъдат цялостно ремонтирани са "Солун", "Плиска", "Тулча" и "Доростол". Работата по тях вече е започнала, съгласно одобрената през 2018 г. проектна документация. Към настоящия момент е възложена преработка на одобрените проекти, която е предадена за съгласуване към държавните институции и експлоатационни дружества. По тях вече се действа с одобрени проекти от 2018 година, които ще бъдат преработени.За още любопитни новини и предстоящи събития от Русе, последвайте ни в социалните мрежи:

Коментари