Новите тролейбуси на "Общински транспорт - Русе" са въведени в ескплоатация


Първите 3 тролейбуса, които само преди дни бяха доставени от Чехия, вече са въведени в експлоатация и се ползват от русенци. Доставката на останалите продължава, като всяка седмица ще бъдат доставяни по 4 превозни средства.

Линиите, които те ще обслужват, ще се ротират, като от "Общински транспорт Русе" припомнят, че продължава набирането на нови шофьори, с по-високи възнаграждения и социални придобивки.


В момента тече инсталирането на система за видеонаблюдение и броене на пътници в четвъртото от новодоставените превозни средства. Планира се такава да бъде въведена масово, като целта е повишаване на безопасността, както и предотвратяване на злоупотреби с превозни документи.

Новите тролейбуси са с капацитет от 90 места, 35 от които седящи, като е предвидено и място за хора с увреждания. Оборудвани са с рампа за инвалидни колички, която ще може да бъде използвана и от родители с малки деца.


С новите 15 тролейбуса общинският автопарк ще разполага вече с 96 превозни средства, като за 4 години техният брой се е увеличил почти тройно. От 1 ноември общинското дружество обслужва 9 от 17-те частни линии. Продължава постепенното му подсилване и превръщане в единствен превозвач в града.

Дейностите се извършват по проект "Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез закупуване и доставка на електрически транспортни средства за шосеен транспорт - електрически автобуси и тролейбуси за Община Русе", финансиран от оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г., съфинансирана от европейския съюз чрез кохезионния фонд.


Чрез извеждането от употреба на 20 дизелови автобуса и замяната им с нови електрически автобуси се очаква да бъдат спестени значително количество фини прахови частици /ФЧП/.

Замяната на 15 тролейбуса, произведени между 1982 и 1984 г, с нови, ще подобри енергийната ефективност на градския транспорт. По този начин проектът ще допринесе за постигане на Специфична цел 1 "Намаляване замърсяването на атмосферния въздух чрез понижаване количествата на ФПЧ10/NOx" по приоритетна ос 5 "Подобряване качеството на атмосферния въздух" на ОПОС 2014 - 2020 г.За още любопитни новини и предстоящи събития от Русе, последвайте ни в социалните мрежи:

Коментари