Публикации

Tелевизионна кула - Русе: Символ на града с историческа и технологична стойност