РИОСВ - Русе инспектира "Орлова чука" преди началото на сезона

Фото: 24ruse.com (архив)

Експерти на РИОСВ - Русе извършиха днес контролна проверка за спазване режимите в заповедта за обявяване на Природна забележителност (ПЗ) "Пещера Орлова чука". Тя се извършва ежегодно, с превантивна цел, преди началото на разрешения период за посещения.

При проверката е установено, че обектът е заключен. Няма следи от влизане или изменения на пещерните образувания вследствие на човешка дейност. Туристическата инфраструктура е в добро състояние, не са констатирани замърсявания с отпадъци в района на обекта.

Посещения на туристи в благоустроената част на пещерата са разрешени в периода от 1 април до 1 ноември. Те могат да се извършват в светлата част на денонощието, само в присъствието на  пещерен водач (екскурзовод). Важно условие при посещенията е да не се безпокоят прилепите, като не бива да се предизвиква шум, надвишаващ стойностите от 45 децибела (dBA).

ПЗ "Пещера Oрлова чука" се намира в землището на с. Пепелина, община Две Могили и село Табачка, община Иваново, област Русе. Тя е с площ 822.320 дка, представляваща горски и поземлен фонд. Стопанисва се от община Две Могили, Държавно горско стопанство "Бяла", ДЛС "Дунав" - гр. Русе.

Пещерата "Орлова чука" е обявена е за природна забележителност със Заповед № 2810 още през 1962 г. на министъра на горите и горската промишленост. В нея се забраняват събиране на камъни и разкриване на кариери в района, унищожаване и чупене на образуванията, както и замърсяването й, събиране или унищожаване на пещерната фауна, писане и драскане по стените и др.За още любопитни новини и предстоящи събития от Русе, последвайте ни в социалните мрежи:

Коментари