Международна научна конференция се проведе в Русе


Резултатите от изследванията на 473 автори в различни направления на науката бяха представени на Годишната научна конференция в Русенския университет. Представители на шестнадесет държави изнесоха доклади в двадесет области и направления, които отговарят на темата на конференцията "Нови индустрии, дигитална икономика, общество - проекции на бъдещето".

Организатори на форума бяха Русенският университет и Съюзът на учените - Русе. Видеообръщение направи ректорът на висшето училище - чл.-кор. проф. д.т.н. Христо Белоев, който приветства участниците.

Пленарни доклади изнесоха проф. Стефан Димов, д-р Тодор Добрев и доц. Радослав Кючуков. А в следобедните часове и в събота бяха заседанията по секции.

Проф. Димов, ръководител на Центъра за авангардни производствени технологии към катедра "Машиностроене" на Колежа по инженерни и физични науки на Университета в Бирмингам, Великобритания, говори по темата "Хибридните производства: предоставяне на технологии и приложения". Акцентът в доклада му бяха производствените технологии чрез добавяне върху метални части (Additive Manu-facturing), които отбелязват значителен напредък през последните две десетилетия.

Експозето на д-р Тодор Добрев, старши преподавател в Колежа по инженерство и технологии към Университета Дeрби, Великобритания, беше фокусирано върху изискванията на съвременната технологична революция и какво означава младите хора да се образоват и да придобиват компетенции и умения в областта на знанието, като: обработка на лазерни материали, усъвършенствани производствени технологии, роботика и процесни вериги.

Доц. Радослав Кючуков представи резултати от изследвания, направени в Русенския университет за използването на изкуственото осветление през различните сезони. Получените данни дават възможност на автора да застъпи становището, че при съвременни условия, двукратната промяна на часово време, е нелогичен анахронизъм.За още любопитни новини и предстоящи събития от Русе, последвайте ни в социалните мрежи:

Коментари