График на мобилните екипи от ОДМВР - Русе за месец ноември


През месец ноември 2018 година мобилните екипи от ОДМВР - Русе ще осъществяват срещи и прием на граждани в населените места в областта по следния график:


населено място
дата
        час*
с. Копривец
06.11.2018 г.
10:00-12:00 ч.
с. Лом Черковна
06.11.2018 г.
13:00-15:00 ч.
с. Долна Студена
13.11.2018 г.
10:00-12:00 ч.
с. Пейчиново
13.11.2018 г.
13:00-15:00 ч.
с. Бистренци
 22.11.2018 г.
10:00-12:00 ч.
с. Полско Косово
22.11.2018 г
13:00-15:00 ч.
с. Бръшлен
27.11.2018г.
10:00-12:00 ч.
с. Малко Враново
 27.11.2018 г.
13:00-15:00 ч.
* При промяна на посочените часове, гражданите ще се уведомяват чрез кметовете или представители на съответната местна администрация.


Ръководството на ОДМВР - Русе въведе и реализира организация, целяща по-активно присъствие на полицейски служители в малките населени места в областта. По разпореждане на главния секретар на МВР, от месец ноември миналата година, мобилни екипи от служители в отделите "Криминална полиция" и "Охранителна полиция" ежемесечно посещават малките и по-отдалечени села и градове в Русенска област.

Служителите, ангажирани с тази превантивна дейност, осъществяват срещи с жителите и представителите на местната власт два пъти седмично в четири населени места на територията на две районни управления, извън областния град. Целта е хората да имат възможност пряко да информират униформените за нарушения на обществения ред и Закона за движение по пътищата, извършени или подготвяни престъпления, както и за случаи, за които е необходима намесата на други компетентни  институции.

След приключване на срещите, приетите в писмен вид сигнали се завеждат в деловодството на районното управление, на чиято територия е населеното място или според района по местоизвършване на деянието/нарушението и се предприемат действия за проверка. Сигналите, касаещи други институции, служителите препращат по компетентност към звената на съответните държавни или местни администрации.За още любопитни новини и предстоящи събития от Русе, последвайте ни в социалните мрежи:

Коментари