Започна разкопаването на Русе


Днес беше направена символична първа копка на обект „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Шипка“ в участъка от ул. „Чипровци“ до бул. „България“, представляващ Компонент 4 на проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“.

Началото на строителните работи бе дадено на кръстовището между ул. „Чипровци“ и ул. „Петрохан“ от ръководителя на проекта и заместник-кмет по устройство на територията инж. Димитър Наков, главният архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска и заместник-кмета по европейско развитие д-р Страхил Карапчански.

Днес беше направена символична първа копка на обект „Изграждане на пешеходна зона по ул. „Чипровци“, представляващ компонент 3 на проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“.

Началото на строителните работи бе дадено на кръстовището между ул. „Чипровци“ и ул. „Петрохан“ от ръководителя на проекта и зам.-кмет по устройство на територията инж. Димитър Наков, главният архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска и зам.-кмета по европейско развитие д-р Страхил Карапчански.

Днес беше направена символична първа копка на обект „Парк на Младежта – реконструкция и паркоустрояване, в т.ч. изграждане на голяма детска площадка и фитнес площадки на открито, гр. Русе, к-с „Възраждане“ – четвърти етап“ по проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“.

Началото на строителните работи бе дадено в Парка на Младежта при входа за Розариума от ръководителя на проекта и главен архитект на Община Русе арх. Живка Бучуковска, зам.-кмета по устройство на територията инж. Димитър Наков и зам.-кмета по европейско развитие д-р Страхил Карапчански.

Източник: Дунав Мост

Коментари